Vilka behörigheter krävs för att få utföra olika arbeten? Vad innebär ett företags så kallade egenkontrollprogram? Här finns svar på en mängd olika frågor rörande elinstallationer.