Från och med 1 juli år 2017 kan man ansöka om auktorisering, men innan dessa kunde man införskaffa sig olika behörigheter. Då fanns det hela 10 olika behörigheter att ansöka om: AB, ABL, BB1, BB2, BB3 branschanpassad, ABH, ABX, BBX, BB3, BB3 Kabelförläggning i mark.

De behörigheter som en elinstallatör hade den 1 juli 2017 blev istället omvandlade till en auktorisering av lämplig nivå.

A – Fullständig auktorisation

De som tidigare innehade en AB behörighet fick denna omvandlad till en A auktorisering. Det här är den högsta man kan få och omfattar samtliga elinstallationsarbeten som finns.

AL – Auktorisation lågspänning

Den tidigare behörigheten ABL omvandlades till en AL auktorisation. Den innefattar alla elinstallationer på så kallade lågspänningsanläggningar.

B – Begränsad auktorisation

De tidigare behörigheterna BB1, BB2 samt BB3 branschanpassad blev den 1 juli 2017 omvandlade till en B auktorisation. Som namnet antyder så är det begränsade befogenheter vad gäller vilka arbeten en person med denna auktorisation får utföra. På elsäkerhetsverkets hemsida är det arbete denna auktorisering får utföra beskrivet på följande vis :

“Omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

1. Att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.

2. Att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

3. Att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.”

Övriga auktoriseringar

De tidigare behörigheterna ABH, ABX, BBX, BB3 samt BB3 Kabelförläggning i mark har alla omvandlats till auktoriseringar och alla dessa behåller sin tidigare omfattning och de behåller även sitt namn.

De företag som utför arbeten inom området “Kabelförläggning” har inget krav på sig att ha en auktoriserad elinstallatör med denna behörighet, men de måste ha ett så kallat egenkontrollprogram för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört. De måste även vara registrerade hos elsäkerhetsverket under verksamhetstypen “Kabelförläggning”.