Att vara en auktoriserad elinstallatör är, trotts vad många tror, inte ett krav för att yrkesmässigt få utföra elinstallationer så länge man är anställd av ett företag. Det är nämligen företaget som har fullt ansvar för att en person är kvalificerad att utföra ett visst arbete. Detta är tack vare att det finns någonting som kallas för “egenkontroll” som är ett krav på ett företag för att dess anställda ska få utföra elinstallationer.

Elinstallatör för regelefterlevnad

För att kunna efterleva de rådande lagarna och reglerna kring detta så finns det ett krav på samtliga företag som utför elinstallationer att ha ett funktionsuppdrag eller anställning som brukar kallas för “Elinstallatör för regelefterlevnad”. Denna funktion ska finnas för att ett företag ska få utföra elinstallationer. För att få detta funktionsuppdrag eller anställning så är det ett krav på att man är auktoriserad elinstallatör.

Syftet med detta uppdrag är, precis som det låter, att garantera att alla elinstallationer blir korrekt utförda och följer alla de riktlinjer som finns. Elektricitet kan allvarligt skada en person och vara rent av livsfarligt om det inte installeras på ett korrekt sätt och tar hänsyn till alla de säkerhetsåtgärder som finns.

Det finns dock olika typer av auktoriseringar vilket innebär att för att en anställd hos ett företag ska få genomföra en viss typ av installation så måste personen med ovan nämnda funktionsuppdrag eller anställning vara auktoriserad för den typen av installation. Om personen inte har rätt auktorisering så får helt enkelt inte företaget utföra dessa installationer.

Straffbart att bryta mot reglerna

Det är väldigt viktigt att elinstallationer blir utförda på ett korrekt sätt och ifall personen som utför dessa inte är auktoriserad så måste denne vara kvalificerad och kontrollerad av någon som är. Att inte följa dessa regler är inte bara otillåtet utan det är till och med straffbar.