Elektronik kan användas till många saker i det moderna hemmet, däribland till att förhindra att obehöriga tar sig in i bostaden. Elektroniska lås och passersystem är också vanliga på arbetsplatser, framför allt säkerhetsklassade sådana. 

De allra flesta av oss använder fyrsiffriga koder varje dag: för att låsa upp telefonen, för att ta sig in på jobbet, eller i trappuppgången, i samband med betalningar, m.m. En fyrsiffrig passerkod är enkel att komma ihåg, och skulle man misstänka att den kommit på avvägar är det enkelt att byta kod. Inga fysiska nycklar behöver återkallas, och inga nya behöver ges ut.

Du kan läsa mer om elektroniska låssystem hos låssmeden Sollentuna Lås. De erbjuder också ett flertal andra tjänster, bl.a. låsbyte i Täby.

Porttelefon och larm

En lösning som blir allt vanligare, igen, är porttelefonen. Dagens lösningar har integrerad kamera, vilket gör att du kan se den person du släpper in. Du kan också välja att ansluta porttelefonen till telenätet, så att du kan öppna dörren för din besökare direkt från din telefon. 

Kanske använder du redan en kod för att larma av och på på din arbetsplats. Det blir allt vanligare att även privatpersoner installerar larm. 

I Täby och Danderyd minskade bostadsinbrotten under sommaren 2019, vilket Stockholm Direkt skriver om här. Nu är hösten dock här, och det har blivit mörkare, vilket underlättar för inbrottstjuvarna. Vill du minska risken för att utsättas för inbrott är larm än av de bästa åtgärder du kan vidta. 

Ett modernt larm kan ställas in så att det förutom att ringa upp en larmcentral även skickar meddelande till andra enheter, som mobiltelefoner eller personsökare. Systemen kan bestå av såväl trådbundna och trådlösa sektioner, och byggas ut med ytterligare enheter när behov av detta uppstår. Tänk på att tjuvar går in där skyddet är svagast, så förstärk även fönster och balkongdörrar, och utrusta även dessa med larm. Var också vaksam på om saker flyttas på tomten, det kan vara tjuvarna som varit där och rekat.