En hiss är kanske inte någon avancerad konstruktion, egentligen. Att riva en hiss är dock ett ganska komplicerat arbete. Därför är det viktigt att anlita en kompetent utförare för detta arbete. 

Vid en hissrivning är det viktigt att tänka på säkerheten, detta eftersom flera av hissens delar är tunga, och en stor del av arbetet görs i ett djupt schakt. Ett sätt som ofta används är att använda hisskorgens tak som plattform från vilket arbetet utförs. Hissen förs sedan ned genom schaktet, våning för våning, med start på översta våningen. För att arbetet ska vara säkert säkras hisskorgen med kätting och telfer, och de som utför jobbet använder också säkerhetssele.

En stor del av arbetet handlar om att lyfta de tunga delar som den gamla hissen bestod av på ett säkert sätt. Även här spelar telfern en viktig roll. Många delar ska fraktas från maskinrummet, som är beläget högst upp i schaktet, vanligen på vinden. Att transportera maskindelarna genom hela huset kräver utrustning som klarar tunga lyft. 

Rivning av hiss i Stockholm

I Stockholmsområdet finns många höga hus, vilket innebär att det också finns många hissar. Vissa av dem är dock fulare än andra. En av dem har t.o.m. blivit nominerad till Lidingös fulaste. Det är troligen frestande för fastighetsägaren att riva hela hissen, och installera en mer estetiskt tilltalande konstruktion istället. 

Att byta hiss

Att byta en befintlig hisskorg mot en ny är inte en anmälningspliktig åtgärd i de flesta kommuner, vilket Nacka kommun informerar om här. Det kan dock vara säkrast att vända sig till sin hemkommun först, för att vara på den säkra sidan. Om åtgärden innebär väsentlig förändring av hissen måste anmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, skriver Boverket på sin webbplats. Detsamma gäller om en hiss ska installeras i en fastighet.