Yrket elektriker har funnits så länge det har funnits elektricitet. Att bli elektriker kräver en genomförd godkänd yrkesutbildning. Du behöver också ha godkänd licens.

När behöver du ta hjälp av en elektriker? Det kan du göra om du ska göra reparationer eller renoveringar i ditt hem. Innan du ska riva eller öppna upp en vägg måste du vara säker på att elen är avstängd. Vet du inte hur du ska göra för att stänga av den ska du ringa en elektriker.

Det finns fyra olika grupper av elektriker som alla jobbar inom olika områden:

– Installationselektriker: Arbetar främst med installationer av el i nybyggnationer.

– Serviceelektriker: Utför främst arbeten i mindre utbyggnader.

– Industrielektriker: Arbetar huvudsakligen vid industrier och fabriker.

– Svagströmselektriker/kommunikationselektriker: Utför arbeten som omfattar tele och datorsystemet.

Elektrikern hjälper

Vi har en lag i Sverige som kallas för elsäkerhetslagen. Denna lag innebär att människan ska främja elen och minska risken för person- eller sakskador. Lagen är till för att hålla obehöriga borta från elektriciteten. En elektrikers jobb är att förse kunden med fungerande el, oavsett om du är privat- eller företagskund. Elen måste vara avstängd innan du påbörjar rivning eftersom du kan råka riva elledningar och få stötar om den är på. Du kan också orsaka en eldsvåda av misstag om du handskas med el utan att veta vad du gör.

Om du har en elledning som är sönder är det bäst att ta hjälp av en elektriker som vet vad han/hon gör. Många företag tar hjälp av flera elektriker eftersom jobben oftast är större och tar längre tid. När du anlitar en elektriker ska du be att få se den godkända licensen. Du vill inte ha felindragen el i huset av obehörig elektriker. Det kan göra huset till en brandfara. Det är det sista du vill om du nyligen blivit klar med renoveringen.