Det är inte sällan så att elektriska arbeten leder till behov av målning. När ett badrum renoveras kan elektroniken dras om och skön belysning installeras. Så snart som installationen av elektronik och annan inredning är färdig bör det målas. Men vem ska måla?

Lokala målare är att föredra

Hitta en bra målare i Nacka

När elarbetet är gjort är det dags för målningen

Det finns flera viktiga fördelar med att välja en lokal hantverkare. Om du bor i Nacka bör du kontakta din lokala målare i Nacka för att avsluta renoveringen och det elektriska arbetet med en professionell målning. 

När du vänder dig till ett lokalt företag som kan måla är det lättare att:

 • Komma överens om lämplig tid för jobbet
  Målaren finns ju nära dig och det krävs inte många timmar för resor. Målaren kan till och med klara av flera uppdrag samma dag då de ligger nära varandra.
 • Kolla upp hur målaren har klarat andra uppdrag lokalt
  Det är lättare att få referenser för lokala hantverkare i din omgivning. Det är inte sällan så att samma målare har tagit hand om hus och rum för vänner och bekanta. De kan tala om hur det gick och om tjänsten kan ses som prisvärd.
 • Ordna med samarbete mellan olika hantverkare
  Lokala firmor känner ofta till varandra och har jobbat ihop förr. Det gör samarbeten enklare att få till.
 • Besöka målarfirman för att ställa frågor
  Ibland är det trevligt att träffa målaren innan jobbet bokas in. Det är inte svårt då firman finns lokalt på din ort.

Lokala hantverkare har god kunskap om aktuella hus och dess väggar. De är väl insatta i problem som kan uppstå i de hus som finns i ett visst område och kan därför genomföra jobbet på ett smidigt och proffsigt sätt.

Lyssna på elektrikern

När du får hjälp av en elektriker som rekommenderar att du målar om ett eller flera rum efter en installation kan du alltid be honom om råd. Det är inte sällan så att hantverkare samarbetar. Den som jobbar som elektriker i Nacka har också god vana av målare i Nacka. Det är kunskap som du ska dra nytta av.

Om du redan har tänkt dig en viss firma kan du alltid rådfråga andra hantverkare som du har lejt för att få veta om de har några synpunkter. Kanske har de samarbetat med samma målarfirma förr. Då vet de garanterat om det är en målare som kommer i tid och gör ett bra jobb.

God planering är A och O

Redan då du planerar en renovering eller en elektrisk installation där väggar ska rivas upp är det klokt att planera hela vägen igenom. Målningen bör finnas med i planen från start. Då slipper du förhoppningsvis förseningar. Och du kan välja den målarfirma som du tycker känns rätt både med tanke på yrkesskicklighet och pris.