Det kan ibland vara svårt att veta vad de olika typerna av elektriker faktiskt arbetar med.

Det fyra huvudsakliga typerna av elektriker är följande:

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Industrielektriker
  • Svagströmselektriker