När man läser om elektriker och försöker förstå vem som får göra vad så slår det säkert vem som helst att det finns många olika typer av elektriker och olika behörigheter hit och dit. Om ett arbete utförs av någon som inte har rätt behörighet så kan detta ändå vara okej så länge företaget som anlitades för arbetet har ett så kallat egenkontrollprogram, som enkelt förklarat innebär att en behörig elinstallatör har direkt överseende och ansvar för att det specifika arbetet blir korrekt och bra utfört.

Det finns fyra olika huvudtyper av elektriker:

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Industrielektriker
  • Svagströmselektriker

Här nedan kommer vi att gå igenom Industrielektriker och Svagströmselektriker.

Industrielektriker

En industrielektriker har specialiserat sig på att arbeta med allt som rör elektronik inom en industri. Det kan vara allt ifrån elektriska fel på någon av de maskiner som används till att arbeta med programmerbara styrsystem.

Det är viktigt att en industrielektriker har god insyn i diverse säkerhetsrutiner som finns, eller åtminstone ska finnas, på den arbetsplats de befinner sig på. En stor industri är en plats där olyckor väldigt lätt skulle kunna inträffa så för att förebygga detta måste goda kunskaper finnas.

En industrielektriker ska ha kunskap om hur industrins olika styrsystem och övriga industriprocesser går till vilket medför att denna typ av elektriker behöver ha mycket mer kunskap inom programmering och datakunskap än någon annan typ av elektriker.

Svagströmselektriker

En svagströmselektriker brukar i vardagligt tal att kallas för en teletekniker. I likhet med industrielektrikern så arbetar denne också med data men har en mer precis inriktning på larm- och telefonisystem.

Att först dra de nödvändiga kablarna och koppla ihop saker för att sedan utföra den programmering som krävs för att få ett system att fungera som det ska är inga ovanliga arbetsuppgifter för en svagströmselektriker.

Ofta ska detta göras för diverse media-, data- och bildöverföringar som kan ske på skolor och arbetsplatser.