När man läser om elektriker och försöker förstå vem som får göra vad så slår det säkert vem som helst att det finns många olika typer av elektriker och olika behörigheter hit och dit.

Det finns fyra olika huvudtyper av elektriker:

  • Installationselektriker
  • Serviceelektriker
  • Industrielektriker
  • Svagströmselektriker

Här nedan kommer vi att gå igenom Installationselektriker och Serviceelektriker.

Installationselektriker

En installationselektriker ska ha gått en fullständig utbildning och även ha arbetat som lärling. Efter att ha arbetat som installationselektriker i 4 år så bedömer man att den personen har tillräckligt med yrkeserfarenhet för att kunna få ansöka om att få en så kallad Allmän Behörighet. Det innebär bland annat att denne kan få starta sitt eget företag. Detta visar på att personen i fråga bedöms vara väldigt kunnig inom det den gör.

Den absolut vanligaste elektrikern i Sverige är just en installationselektriker. Som namnet antyder så utför denne olika elinstallationer på olika platser, allt ifrån det lilla hemmet till den stora industrilokalen. Det är med andra ord bara när någon ny utrustning ska installeras som en installationselektriker blir skickad till platsen för att utföra det arbetet.

Serviceelektriker

En serviceelektriker arbetar på samma platser som en installationselektriker, exempelvis industrier, skolor och offentliga inrättningar. Den stora skillnaden ligger i vilken typ av arbetssyssla de har. En serviceelektriker är nämligen expert när det kommer till att felsöka och och laga diverse olika elsystem.

Det är även vanligt att en serviceelektriker besöker en privat bostad om ett problem uppstår. Om man till exempel ringer sin elleverantör för att någonting inte fungerar som det ska så får man troligtvis i första hand prata med en serviceelektriker via telefon för att beskriva sitt problem. Ifall denne gör bedömningen att någon behöver åka ut för att titta på det så kommer i så fall en serviceelektriker att bli utskickad för att göra detta.